Jeta në Zvicër | Sa mbesin prej pagës prej 6 mijë frangash në Zvicër?

Në fund të muajit, megjithatë, 6220 franga nuk janë kredituar në llogarinë e personit në fjalë. Rroga bruto (Bruttolohn) zbret automatikisht për sigurime të pleqërisë (AHV), si dhe sigurimin e papunësisë, sigurimin nga aksidentet dhe fondin e pensioneve, gjithsej rreth 550 franga. Dhe, në llogari dalin 5700 franga.Ai duhet të paguajë tatimin e tij mbi të ardhurat për këtë shumë. Në kontrast me shumë vende të tjera, si Gjermania apo Italia, taksat nuk zbriten drejtpërdrejt nga pagat. Megjithatë, duhet të bëhet e qartë se taksat mund të ndryshojnë shumë varësisht nga kantoni, ndonjëherë edhe në varësi të komunës. kliko rekIamen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *